COVID-19

#bezpieczniewPOLSKICHTATRACH

Mili Goście

Mając na względzie przede wszystkim, bezpieczny i komfortowy pobyt Państwa w naszych obiektach oraz bezpieczeństwo naszych Pracowników, wdrożyliśmy odpowiednie procedury oraz wprowadziliśmy nieco zmian w regulaminie naszego funkcjonowania. Wszystko to stworzone zostało w trosce o Państwa bezpieczeństwo, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Chcielibyśmy przedstawić Państwu nasze nowe zasady, prosząc jednocześnie o ich akceptację oraz postępowanie zgodnie z nimi. Z naszej strony zobowiązujemy się zrobić wszystko, aby Państwa pobyt u nas był bezpieczny, miły i niezapomniany.

Strefa personalna – bezpieczeństwo osobowe

1. Wszyscy nasi Pracownicy dokonują samooceny stanu zdrowia przed pojawieniem się w pracy. Są dopuszczani do czynności zawodowych tylko i wyłącznie wtedy,  kiedy nie wykazują takich oznak jak: kaszel, duszności, problemy z oddychaniem.
 2. Kadra kierownicza została zobligowana do systematycznej weryfikacji stanu zdrowia podległych Pracowników i udzielania im pomocy jeśli nastąpi taka konieczność.
 3. Realizujemy politykę bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie nas wszystkich zobligowaliśmy naszych Pracowników do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej takich jak przyłbice lub maseczki i rękawiczki. Zasady te stosujemy w zależności od stanowiska pracy. Wdrożyliśmy wiele rozwiązań związanych z bezpieczeństwem dla naszych Gości, m.in. specjalne osłony w naszych Recepcjach Hotelowych oraz dostępność żeli dezynfekujących.
 4. Wszyscy nasi Pracownicy i Pracownicy naszych Kooperantów stosują wskazania do systematycznego używania środków dezynfekujących podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych w dbałości o bezpieczeństwo.
 5. Zastosowaliśmy zasadę zachowania minimalnej odległości 2 metrów pomiędzy Pracownikami wykonującymi swoje obowiązki służbowe oraz zastosowaliśmy taki sam dystans w stosunku do naszych Gości.
 6. Z regularną częstotliwością przeprowadzamy dezynfekcje i wietrzenie przestrzeni hotelowych.


Strefy ogólne (korytarze, hole, toalety)

1. Strefy ogólne każdego Pensjonatu stanowią ogólnodostępną przestrzeń publiczną, w której obowiązuje bezwzględny nakaz poruszania się w maseczkach zarówno przez Pracowników Pensjonatu, jak i Gości, zgodnie z wytycznymi GIS.
2. W naszych Pensjonatach przebywać mogą tylko osoby będące zameldowanymi Gośćmi.
3. W strefie wejścia do każdego Pensjonatu zlokalizowana jest informacja o maksymalnej ilości osób mogących przebywać na terenie Pensjonatu.
4. W tej samej części Pensjonatów znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami oraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk.
5. Dezynfekcja holi i korytarzy odbywa się przy użyciu atestowanych środków i narzędzi.
6. Prowadzona jest dokładna i regularna dezynfekcja toalet publicznych na terenie Pensjonatów.
7. W każdej toalecie publicznej na terenie Pensjonatów, w widocznym miejscu, udostępniona jest instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce.
8. W strefie hallu, obok toalet, znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji.
9. Prowadzona jest regularna dezynfekcja miejsc szczególnie narażonych na dotyk, takich jak: klamki, blaty na recepcji, stoliki w strefach ogólnych, poręcze.
10. Wietrzymy regularnie pomieszczenia przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia jeszcze lepszego obiegu świeżego powietrza.
11. Systematycznie sprawdzamy jakość wykonywanej pracy w zakresie dezynfekcji stref ogólnych, poprzez wykonywanie regularnych kontroli jakości pracy naszego Personelu przez Kadrę Kierowniczą.


Strefa Recepcji

1. W Recepcji w Pensjonacie zamontowano specjalną osłonę w celu zapewnienia bezpiecznej przestrzeni dla Gości i Pracowników.
2. W widocznym i łatwo dostępnym miejscu w każdej recepcji zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla Gości.
3. Wprowadziliśmy strefy bezpieczeństwa przed Recepcją, aby zachować bezpieczny odstęp pomiędzy Gośćmi (minimum 2 metry).
4. Minimalizujemy czas, jaki jest konieczny do realizacji procedury meldunku w Recepcji, do jak najkrótszej obecności naszych Gości w tej strefie.
5. Preferowane jest realizowanie płatności bezgotówkowych. Przed korzystaniem z terminala, dla Państwa bezpieczeństwa, prosimy o dezynfekcję rąk.
6. Podczas podpisywania karty meldunkowej nasi Goście korzystają z długopisów, które dezynfekujemy po każdym ich użyciu.
7. Klucze dezynfekowane są po każdym wymeldowaniu się Gości.
8. Numery telefonów do Sanepidu oraz adresy najbliższych aptek, znajdują Państwo na tablicy informacyjnej w hallu, naprzeciw Recepcji.


Strefa pokoi

1. Pokoje, podczas pobytu Gości, będą sprzątane tylko na życzenie Gościa, nie częściej niż raz na 3 dni.
2. Sprzątanie pokoi odbywać się będzie tylko podczas nieobecności Gości w pokoju.
3. Chęć posprzątania pokoju prosimy zgłosić poprzez powieszenie informacji na klamce pokoju lub telefonicznie w Recepcji.
4. Opakowania szklane, plastikowe oraz papier mogą Państwo samodzielnie zostawić w przeznaczonych do tego celu koszach znajdujących się na parterze Pensjonatu.
5. Proces starannego odkażania pokoi jest realizowany przy użyciu tylko certyfikowanych środków czystości i atestowanych narzędzi.
6. Współpracujemy z certyfikowaną Pralnią, której proces prania ręczników i pościeli posiada certyfikat Państwowego Zakładu Higieny. Proces prania w całości odbywa się w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza. 


Strefa Jadalni

1. Prosimy, obowiązkowo, o dezynfekcję rąk przed wejściem na jadalnię.
2. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego 2 m przed wejściem na jadalnię oraz na jadalni.
3. Prosimy poczekać na obsługę jadalni. Obsługa wskaże Państwu stolik, przy którym mogą Państwo usiąść.
4. Przy jednym stoliku może przebywać wspólnie jedynie rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
5. Przy wejściu na jadalnię obowiązuje maseczka. Mogą ją Państwo zdjąć, siadając przy stoliku.
6. Informujemy, że obsługa obsługiwać będzie Państwa w maseczkach lub przyłbicach. Każdorazowo, po obsłudze Gości, dezynfekuje również ręce.
7. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego posiłki oraz napoje wydawane są do stolików. Dotychczasowa przestrzeń samoobsługowa może być obsługiwana, tylko i wyłącznie, przez obsługę Sali. Prosimy samodzielnie nie korzystać z przestrzeni samoobsługowej- stołu szwedzkiego.
8. Stoliki są dezynfekowane każdorazowo po obsłudze Gości.
9. Dla zachowania bezpiecznej odległości na jadalni część stolików została wykluczona z użytkowania. Prosimy o niekorzystanie ze wskazanych stolików.
10. Dla Państwa bezpieczeństwa zrezygnowaliśmy ze standardowych obrusów na stolikach. Podawane przez nas podkładki są jednorazowe. Sztućce oraz porcelana każdorazowo są wyparzane a przyborniki na przyprawy dezynfekowane.    


Strefa konferencyjna

1. Sale konferencyjne są dostępne na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe.
2. Przy wejściu do Sal konferencyjnych zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla uczestników konferencji.
3. Przed realizacją każdej konferencji nasze służby techniczne dezynfekują w sali stoły, krzesła, pilot do TV, pilot do rzutnika, flipchart, markery, wieszaki oraz inne detale wyposażenia konferencyjnego.
4. Przed konferencją oraz po jej zakończeniu dokonujemy wietrzenia sal konferencyjnych w celu zapewnienia w nich właściwego obiegu świeżego powietrza.
5. W salach konferencyjnych, które są wyposażone w ścienne panele regulacji i ustawiania systemu klimatyzacji, zostały one zabezpieczone folią, którą regularnie wymieniamy.
6. Ze względów bezpieczeństwa oraz obowiązujących ograniczeń, nie realizujemy podczas konferencji przerw kawowych w strefach konferencyjnych.
7. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników konferencji wprowadziliśmy realizowanie konferencji w salach w systemie rotacyjnym, który polega na tym, że w ramach możliwej dostępności stosowania tego rozwiązania, kolejne wykorzystanie sali konferencyjnej następuje po upływie 48 h od opuszczenia jej przez poprzednią grupę konferencyjną. 


Strefa Kids Club

1. Hotelowe sale i pokoje zabaw zwane dalej strefą Kids Club są dostępne na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na https://www.gov.pl/web/rozwoj/sale-zabaw.
2. Kids Cluby czynne są w godzinach 08.00-15.00 oraz 16.00-21.00. W godzinach 15.00-16.00 obowiązuje przerwa techniczna, podczas której wykonywane są czynności: czyszczenia, wietrzenia oraz dezynfekcji pomieszczeń.
3. W okolicy wejścia do Kids Clubów zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla uczestników, prosimy dopilnować, aby dzieci, wchodzące do strefy, obowiązkowo, wymyły ręce wodą z mydłem oraz, dla własnego bezpieczeństwa, wymyły je również po wyjściu ze strefy.
4. Sale i pokoje zabaw są wietrzone oraz gruntownie czyszczone i w miarę możliwości, dezynfekowana 2 razy dziennie. Raz przed otwarciem, a drugi raz podczas obowiązkowej przerwy technicznej w godzinach 15.00-16.00.
5. Dzieci nie powinny zabierać do Sali zabaw swoich zabawek oraz innych prywatnych przedmiotów.
6. Ze względów bezpieczeństwa oraz obowiązujących ograniczeń, prosimy o zachowanie 2-metrowego dystansu społecznego.

Fitness Club

1. Hotelowe strefy rekreacji zwane dalej salami fitness lub mini siłowniami są dostępne na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na https://www.gov.pl/web/rozwoj/silownie-i-kluby-fitness.
2. Mini siłownie lub sale fitness czynne są w godzinach 08.00-21.00 na cały dzień lub w godzinach 16.00-21.00 na pół dnia. Godziny otwarcia ustalone są indywidualnie na obiektach hotelowych. W przypadku gdy punkt otwarty jest na cały dzień, w godzinach 15.00-16.00 obowiązuje przerwa techniczna, podczas której wykonywane są czynności: czyszczenia, wietrzenia oraz dezynfekcji sprzętów i pomieszczeń.
3. W okolicy wejścia do mini siłowni i sal fitness zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla uczestników. Prosimy o obowiązkową dezynfekcję: rąk przy wejściu na punkt oraz urządzenia po zakończonym ćwiczeniu.
4. W zależności od powierzchni mini siłowni lub sali fitness dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach (1 osoba na 7 m2), może być większa pod warunkiem, iż są to osoby wspólnie zamieszkujące.
5. Obowiązuje: własny ręczni oraz noszenie osłony ust i nosa do momentu zdjęcia jej i pozostawienia w przebieralni i później od momentu wyjścia z przebieralni.
6. Nie zaleca się do korzystania z usług osobom powyżej 65 roku życia.
7. Ze względów bezpieczeństwa oraz obowiązujących ograniczeń, prosimy o zachowanie 2-metrowego dystansu społecznego.

STREFA BASENÓW I SAUN

1. Hotelowe strefy basenów i saun zwane dalej strefami SPA są dostępne na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na https://www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny.
2. Strefy Spa czynne są w godzinach 16.00-21.00 na pół dnia. Godziny otwarcia ustalone są indywidualnie na obiektach hotelowych. Przed otwarciem punktu wykonywane są czynności: czyszczenia, wietrzenia oraz dezynfekcji pomieszczeń.
3. W okolicy wejścia do stref SPA zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla uczestników. Prosimy o obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu na punkt i zastosowanie się do zasady obowiązku noszenie osłony ust i nosa do momentu zdjęcia jej i pozostawienia w przebieralni oraz później od momentu wyjścia z przebieralni i opuszczenia dany punkt.
4. W strefie SPA obowiązuje szczególne przestrzeganie zasad higieny i reżimu sanitarnego, prosimy o staranną kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do jacuzzi lub na basen.
5. W jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób jeżeli wspólnie zamieszkują.
6. Sauna - zaleca się, aby pojemność/liczba osób wewnątrz wynosiła max 2 osoby lub w kilka osób, jeżeli wspólnie zamieszkują. Prosimy w miarę możliwości o zachowanie dystansu społecznego.
7. Niecka basenowa- prosimy o zachowanie 2 m-metrowej odległości pomiędzy osobami przebywającymi w basenie.